Politica de Privacitat

PEDRO INFANTES IBAÑEZ protegeix les dades personals segons el que estableix la LOPD i en el Reglament de Mesures de Seguretat que la desenvolupa.

PEDRO INFANTES IBAÑEZ garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per PEDRO INFANTES IBAÑEZ amb la finalitat, del manteniment de la relació establerta entre les parts, així com, la gestió, administració, prestació dels serveis de PEDRO INFANTES IBAÑEZ. Les respostes a les preguntes sobre dades personals que apareixen assenyalades en el Formulari de contacte són de caràcter obligatori.

En cap cas PEDRO INFANTES IBAÑEZ utilitzarà les dades personals dels usuaris per a fins diferents dels anteriorment esmentats, excepte previ advertiment recollida en el lloc web atorgant un termini raonable per a l’oposició de l’usuari a això.

Els usuaris podran exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament, ús i cessió de les seves dades mitjançant comunicació dirigida a PEDRO INFANTES IBAÑEZ a l’adreça de correu electrònic a.c.montpe@montpe.es o bé per correu postal dirigit a PEDRO INFANTES IBAÑEZ, a Carrer de Caveda 21, 1, de 33002 OVIEDO (Asturias)

PEDRO INFANTES IBAÑEZ, no cedirà les dades personals dels usuaris que es recullen a través del website a tercers sense el consentiment exprés de l’usuari.

Enllaços

PEDRO INFANTES IBAÑEZ, no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, informació o serveis que puguin oferir els enllaços que es presenten a la nostra web, i que tenen caràcter merament informatiu.

legislació aplicable

PEDRO INFANTES IBAÑEZ, es regeix per la legislació espanyola

Book Now
Open chat Abrir chat
Need help? ¿Necesitas ayuda?
Hola, ¿en que podemos ayudarte?
Hola, en què podem ajudar-te?
Hello, how can we help you?